Resultater

Resultater fra Toyota STS- Løbet 2015 DM4 /JFM4 kan findes via links herunder:

Resultat klasse C

Resultat klasse B

Resultat klasse A

Resultat klasse M


Vi vil fra Struer & Omegns Motor Sport sige jer tak for jeres deltagelse i løbet. 

Tak for de mange flotte ord, vi fik på løbsaftenen, det var dejligt, at I som deltagere påskønnede den indsats vi som arrangører havde lagt i løbet.

Der blev ikke indgivet protester og præmierne er uddelt på løbsaftenen.

Løbsledelsen vil også gerne sende en tak løbets sponsor og til de mange officials der hjalp til på dagen, samt sende en venlig tanke til de mange lodsejere, der velvilligt havde stillet veje og arealer til rådighed.

På gensyn en anden gang SOMS er arrangører.

Med venlig hilsen

Løbsledelsen 


 

DM4_2015_Sponsorer